Informacja o liczbie wniosków złożonych w pierwszej rundzie konkursu 6/1.1.1/2019 „Szybka Ścieżka” w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

06.11.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 16 września do 31 października 2019 r. (tzn. w ramach pierwszej rundy konkursu) wpłynęło 154 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 279 222 139,70 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 975 697 200,24 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz