Informacja o liczbie wniosków złożonych w szóstej rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 dla przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w konkursach SME Instrument faza II (Horyzont 2020)

18.09.2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. (tzn. w ramach szóstej rundy konkursu) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 7 729 716,79 PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 10 747 809,38 PLN.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych wniosków.

Wstecz