Informacja o liczbie wniosków złożonych w trzecim etapie konkursu 5/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 POIR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – etap grudniowy

03.01.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w grudniu 2017 r. (w ramach trzeciego etapu konkursu) wpłynęło 338 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 1 897 435 155,42 PLN, z czego kwota 513 110 957,96 PLN przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.
 
Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena formalna złożonych wniosków.

Wstecz