Informacja o liczbie wniosków złożonych w trzecim etapie konkursu 6/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” dla przedsiębiorców dużych i konsorcjów – etap grudniowy

03.01.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w grudniu 2017 r. (w ramach trzeciego etapu konkursu) wpłynęło 58 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 787 902 414,75 PLN, z czego kwota 110 458 054,80 PLN przypada na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim.

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest ocena formalna złożonych wniosków.

Wstecz