Informacja o planowanym terminie opublikowania listy rankingowej z listopadowego etapu konkursu 6/1.1.1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

12.03.2018

W związku z koniecznością akceptacji alokacji dla ww. konkursu czas oczekiwania na publikację listy projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania z naboru listopadowego został wydłużony. Po uzyskaniu akceptacji IP niezwłocznie opublikuje listy.

Wstecz