Informacja o rezygnacji prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego ze stanowiska Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

20.01.2016

20 stycznia 2016 r. podczas Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął rezygnację prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego ze stanowiska dyrektora NCBR.

Jarosław Gowin podziękował Profesorowi za dotychczasowy wkład w rozwój polskiej nauki oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju dialogu między środowiskiem nauki i biznesu. Nowy dyrektor zostanie wyłoniony w drodze konkursu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Do tego czasu minister powierzył kierowanie Narodowym Centrum Badań i Rozwoju  dotychczasowemu zastępcy dyrektora, prof. dr hab. inż. Jerzemu Kątckiemu.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski pełnił swoją funkcję od 1 stycznia 2011 r.

Wstecz