Informacja o terminie uruchomienia naboru w inicjatywie EUREKA w 2019 r.

24.01.2019

Uprzejmie informujemy, że w 2019 r. odbędzie się jeden nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Rozpocznie się 20 maja i potrwa do 23 września 2019 r. Budżet będzie równy 4 milionom złotych. Szczegółowe informacje oraz zasady naboru będą opublikowane na stronie internetowej NCBR przed uruchomieniem naboru.

Informujemy ponadto, że na zasadach EUREKI zostanie przeprowadzony również jeden nabór wniosków wyłącznie w obszarze fotoniki w konkursie EUREKA / Photonics21 Mirror Group Call. Nabór rozpocznie się 25 marca i potrwa do 25 lipca 2019 r. Budżet konkursu wyniesie 600 tysięcy euro. Szczegółowe informacje oraz zasady naboru będą opublikowane na stronie internetowej NCBR przed uruchomieniem naboru.

Wstecz