Informacja o wynikach I konkursu Programu Badań Stosowanych

15.06.2012

Szanowni Państwo,
Uprzejmie przekazujemy do Państwa informacji listy rankingowe wniosków zakwalifikowanych do finansowania na podstawie wyników oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów zgodnie z Regulaminem konkursu. Poniżej zamieszczone zostały listy wniosków w podziale na poszczególne Obszary i Ścieżki.


Na konkurs wpłynęło 1 140 wniosków, z których 1080 zostało skierowanych do oceny merytorycznej, spośród których 734 wnioski uzyskały ocenę pozytywną. Mając na względzie dużą liczbę wniosków, Rada Centrum pozytywnie odniosła się do zwiększenia alokacji przeznaczonej na I konkurs do kwoty ok. 600 mln złotych, co pozwoli na finansowanie 189 projektów.


Sprawdzenie statusu każdego z wniosków w systemie OSF, oraz szczegółowe informacje co do dalszego trybu postępowania będą dostępne w dn. 18 czerwca.

  •  
  • Wstecz