Informacja o wynikach weryfikacji warunków formalnych: runda II (majowa) – konkurs 3/1.1.1/2019

08.07.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została weryfikacja warunków formalnych wniosków złożonych w drugiej rundzie konkursu nr 3/1.1.1/2019 trwającej od 1.05.2019 r. do 31.05.2019 r. w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” „Szybka Ścieżka” dla projektów realizujących Program Dostępność Plus.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji warunków formalnych z 6 wniosków złożonych w tej rundzie konkursu 5 zostało skierowanych do oceny według kryteriów wyboru projektów.

Lista wniosków z pozytywną weryfikacją warunków formalnych

Wstecz