Informacja o zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w IV rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence

30.07.2020

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosku złożonego w IV rundzie konkursu 2/1.1.1/2020 Seal of Excellence.

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji jedyny wniosek złożony w tej rundzie konkursu (numer POIR.01.01.01-00-1138/20) został skierowany do oceny.

Wstecz