Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie

07.12.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, o otwarciu naboru wniosków w ramach 25 międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Szczegółowe informacje o konkursie:

 

Nazwa konkursu:

Inicjatywa CORNET

Zakres konkursu

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austria (FFG)
 • Belgia - Flandria (VLAIO)
 • Belgia - Walonia (SPW-DGO6)
 • Holandia (NEA)
 • Kanada - Quebec (MESI)
 • Niemcy (AiF, BMWi)
 • Peru (CIENCIACTIVA)
 • Polska (NCBR)
 • Szwajcaria (BFE)

Data otwarcia naboru wniosków:

06.12.2017 r.

Data zamknięcia naboru wniosków:

28.03.2018 r. (12:00 CET)

 

Nabór wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.cornet.online

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Data naboru wniosków krajowych Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 28 marca 2017 r. oraz w wersji papierowej 4 kwietnia 2018 r.

Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet-at-ncbr.gov.pl

Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sekcja Programów Międzynarodowych

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Budżet NCBR:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

Kurs euro:

Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 06.12.2017 r. - 4.2721 pln

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Dominika Mickiewicz

tel. +48 22 39 07 139

Sekcja Programów Międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Marzena Cybulska

tel.:  + 48 22 39 07 395

e-mail: marzena.cybulska@ncbr.gov.pl

Dział finansowy

Kontakt w CORNET:

Sekretariat konkursu:

Felix Rotter

+49.221.37680.337

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

 1. Guidelines for Applicants CORNET 25th Call for proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku międzynarodowego
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny
 8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów

Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:

Wstecz