Inicjatywa CORNET - otwarcie naboru wniosków w 26 konkursie

27.06.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w ramach 26. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu Inicjatywa CORNET

Zakres konkursu

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austria (FFG)
 • Belgia - Flandria (VLAIO)
 • Belgia - Walonia (SPW-DGO6)
 • Czechy (MPO)
 • Holandia (NEA)
 • Japonia (NEDO)
 • Kanada - Quebec (MESI)
 • Niemcy (AiF, BMWi)
 • Peru (CIENCIACTIVA)
 • Polska (NCBR)
 • Szwajcaria (BFE)

Data otwarcia naboru wniosków

27.06.2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

26.09.2018 r. (12:00 CET)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: www.cornet.online

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Data naboru wniosków krajowych

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 26 września 2018 r. oraz w wersji papierowej 4 października 2018 r. 

Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet-at-ncbr.gov.pl

Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sekcja Programów Międzynarodowych

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

Kurs euro

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 27.06.2018 r. – 4,341 pln

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Dominika Mickiewicz

tel. +48 22 39 07 139

Sekcja Programów Międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

Kontakt w sprawach finansowych:

Marzena Cybulska

tel.:  + 48 22 39 07 395

Dział finansowy

Kontakt w CORNET

Sekretariat konkursu:

Felix Rotter

+49.221.37680.337

Strona internetowa programu

Materiały do pobrania:

 1. Guidelines for Applicants CORNET 26th Call for proposals
 2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców
 3. Wzór wniosku międzynarodowego
 4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
 5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
 6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
 7. Formularz ewaluacyjny
 8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów 

Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:

Wstecz