Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 28 konkursie

17.06.2019

UWAGA!
Uprzejmie informujemy o zmianie Zasad udziału polskich podmiotów w 28. konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET w rozdz. 2 pkt. 8 oraz rozdz. 4. Zmiany w powyższych punktach wprowadzają zasadę nieodpłatnego udostępniania wyników projektu wszystkim zainteresowanym podmiotom. Zaktualizowany dokument (plik o nazwie: Zasady udziału polskich wnioskodawców - aktualizacja 22.08.2019) dodany został do dokumentacji konkursowej dostępnej na dole strony.Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy o otwarciu naboru wniosków w ramach 28. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

Inicjatywa CORNET

Temat konkursu

-        

Zakres konkursu

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

Austria (FFG)

Belgia - Flandria (VLAIO)

Belgia - Walonia (SPW-DGO6)

Brazylia (EMBRAPII)

Czechy (MPO)

Holandia (NEA)

Japonia (NEDO)

Kanada – Quebec (MESI)

Niemcy (AiF, BMWi)

Peru (CIENCIACTIVA)

Polska (NCBR)

Szwajcaria (BFE)

Turcja (TUBITAK)

Data otwarcia naboru wniosków

12-06-2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

25-09-2019 r. (12:00 CET)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej: https://www.cornet.online/

Wniosek międzynarodowy składany jest przez lidera konsorcjum w imieniu międzynarodowego konsorcjum badawczego.

Data naboru wniosków krajowych

Równolegle do wniosku międzynarodowego, polski Wnioskodawca (zrzeszenie będące partnerem międzynarodowego konsorcjum badawczego) składa do NCBR wniosek krajowy o dofinansowanie projektu.

Termin składania wniosków krajowych w wersji elektronicznej upływa 25 września 2019 r. oraz w wersji papierowej 30 września 2019 r.

Za datę złożenia wniosku w wersji papierowej przyjmuje się datę stempla pocztowego bądź w przypadku osobistego doręczenia, datę zarejestrowania wpływu wniosku w kancelarii Centrum.

Wersję elektroniczną wniosku krajowego (skan w formacie PDF wypełnionego i podpisanego wniosku, tożsamego z wersją papierową) wraz z załącznikami (skany w formacie pdf) należy wysłać na adres: cornet-at-ncbr.gov.pl  

Wersję papierową wniosku krajowego należy kierować na adres:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dział Programów Międzynarodowych

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 750 000 euro.

Kurs euro

Kurs ECB z dnia otwarcia konkursu, tj. 12.06.2019 – 4,2608 pln

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

Dominika Mickiewicz

tel. +48 22 39 07 139

e-mail: dominika.mickiewicz@ncbr.gov.pl

Dział Programów Międzynarodowych

Kontakt w sprawach finansowych:

Olga Kuczmarska

tel.:  + 48 22  45 67 533

e-mail: olga.kuczmarska-at-ncbr.gov.pl

Dział Finansowania Projektów

Kontakt w CORNET
(nazwa programu):

 

Sekretariat konkursu:

Felix Rotter

+49.221.37680.337

felix.rotter-at-aif.de

 

Strona internetowa programu

www.cornet.online

Materiały do pobrania:


1. Guidelines for Applicants CORNET 28th Call for proposals
2. Zasady udziału polskich Wnioskodawców (Aktualizacja 22.08.2019)
    Zasady udziału polskich Wnioskodawców (Archiwalny)

3. Wzór wniosku międzynarodowego
4. Wzór wniosku krajowego o dofinansowanie projektu
5. Oświadczenie dotyczące rzetelnego wydatkowania środków publicznych
6. Informacja o sytuacji finansowej Wnioskodawcy
7. Formularz ewaluacyjny
8. Przewodnik kwalifikowalności kosztów

Wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu można znaleźć na poniższej stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/informacje/art,4699,nowy-wzor-umowy-o-wykonanie-i-finansowanie-projektu.html 

Wstecz