INNOship-II – ogłoszenie konkursu nr 3/1.2/2019

15.04.2019

15 kwietnia 2019 r. NCBR ogłasza konkurs w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Nabór wniosków rozpoczyna się 17 czerwca 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 3/1.2/2019 – INNOship

Wstecz