INNOSTAL-III – ogłoszenie konkursu nr 2/1.2/2019

15.03.2019

15 marca 2019 r. NCBR ogłasza konkurs w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków rozpoczyna się 15 maja 2019 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 2/1.2/2019 – INNOSTAL.

Wstecz