Joint Transnational Call for Proposals (2018) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine - otwarcie naboru wniosków w drugim konkursie

15.11.2017

Szanowni Państwo,

informujemy, że 14 listopada 2017 r. uruchomiono II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Temat konkursu

nanomedycyna

 

Zakres konkursu (skrót)

The aims of the call are:

 • To support translational research projects that combine innovative approaches in the field of nanomedicine and;
 • To encourage and enable transnational collaboration between public and private research groups from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size).

Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call:

 • Regenerative medicine
 • Diagnostics
 • Targeted delivery systems

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • FNRS (Belgia),
 • ETAg (Estonia),
 • FRQS (Kanada),
 • ANR (Francja),
 • VDI (Niemcy),
 • GSRT (Grecja),
 • CSO-MOH (Izrael),
 • IMH (Włochy),
 • VIAA (Łotwa),
 • RCL (Litwa),
 • NCBR (Polska),
 • UEFISCDI (Rumunia),
 • SAS (Słowacja),
 • CDTI (Hiszpania),
 • ISCIII (Hiszpania),
 • MINECO (Hiszpania),
 • MoST (Taiwan),
 • TUBITAK (Turcja).

Data otwarcia naboru wniosków

14 grudnia 2017 r.

 

Data zamknięcia naboru wniosków

16 stycznia 2018 r. (17:00 CET)

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny od 14 grudnia 2017 r. na stronie  www.pt-it.de/ptoutline/application/euronanomed2018

 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

Czwarty kwartał 2018 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Kurs euro

4,2381 (z dnia otwarcia konkursu, wg. EBC)

 

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 900).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200). 

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: +48 22 39 07 109

faks: +48 22 20 13 408

Sekcja zarządzania programami badań BIOMED

Dział zarządzania programami badań stosowanych

Kontakt w sprawach finansowych:

Elżbieta Rochmińska

tel.: 22 39 07 547

Dział finansowy

Kontakt w ENM3:

 

Sekretariat konkursu:

Maria Druet

tel.: +34 91 822 2530

 

Link do dokumentów konkursowych:

Strona internetowa programu:

Materiały do pobrania:

Wstecz