Joint Transnational Call for Proposals (2020) for European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine – Otwarcie naboru wniosków w czwartym konkursie

18.11.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 14 listopada 2019 r. uruchomiono IV międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed III. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

 

European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Temat konkursu

nanomedycyna

Zakres konkursu

(skrót)

The aims of the call are:

 

- To support translational research projects that combine innovative approaches in the field of nanomedicine and;

 

- To encourage and enable transnational collaboration between public and private Partners from academia (research teams from universities, higher education institutions, public research institutions) and clinical/public health research (research teams from hospital/ public health, healthcare settings and other healthcare organisations) or research teams from industrial enterprises (all size). The participation of Medical Doctors from research organizations and SMEs (Small and Medium-size Enterprises) is strongly encouraged. Please note that, for some funding organizations, industrial enterprises are not eligible for funding.

 

Project proposals will address multidisciplinary and translational research. The project proposals must cover at least one of the following areas that are equal in relevance for this call: 

 

a) Regenerative medicine 

b) Diagnostics 

c) Targeted delivery systems 

 

Kraje/partnerzy biorący udział
w konkursie

• Belgium (French speaking community) (FRS-FNRS), Belgia

• Bulgarian National Science Fund (BNSF), Bułgaria

• Fonds de Recherche du Québec- Santé (FRQS), Kanada

• Technology Agency of the Czech Republic (TACR), Czechy

• Egyptian Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Egipt

• Estonian Research Council (ETAg), Estonia

• Agence Nationale de la Recherche (ANR), Francja 

• General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Greecja

• Italian Ministry of Health (IMH), Włochy

• Israel Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael

• State Education Development Agency (SEDA/VIAA), Łotwa 

• Research Council of Lithuania (RCL), Litwa

• The Research Council of Norway (NCR), Norwegia

• National Centre for Research and Development (NCBR), Polska 

• Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia 

• Academie Slovaque des Sciences (SAS), Słowacja

• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E (CDTI), Hiszpania

• Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Hiszpania

• Agencia Estatal de Investigación (AEI), Hiszpania

• Ministry of Science and Technology (MoST), Tajwan

• The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK), Turcja

Data otwarcia naboru wniosków

 

2 grudnia 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

 

21 stycznia 2020 r. (17:00 CET)

 

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych będzie odbywał się poprzez system elektroniczny dostępny od 2 grudnia 2019 r. na stronie https://ptoutline.eu/app/euronanomed2020 

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

 

Czwarty kwartał 2020 r.

 

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o te opinie, Dyrektor Centrum podejmie decyzje o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 

 

Budżet NCBR

 

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR, przy czym maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

 

Ważne: Wymagany jest udział przynajmniej jednego przedsiębiorcy z Polski w konsorcjum realizującym projekt. Jest to warunek konieczny do uzyskania dofinansowania również przez pozostałych polskich partnerów.

 

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum, która zabezpieczy prawa i obowiązki polskich partnerów w trakcie realizacji projektu. Dokument ten nie ma wpływu na relacje z parterami z zagranicy, ani na członkostwo w konsorcjum międzynarodowym. Jest formalnym usprawnieniem współpracy z NCBR. Umowę należy przygotować według standardowo stosowanych zapisów i przesłać do NCBR wraz z wnioskiem krajowym po ogłoszeniu międzynarodowej listy projektów rekomendowanych do finansowania.

 

Kurs euro

4,2926 (z dnia otwarcia konkursu, wg. EBC)

Status prawny konkursu

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. DzU z 2018 r. poz. 1668).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (t.j. DzU z 2019 r. poz. 1770).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (DzU z 2015 poz. 299).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.euronanomed.net 

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

 

Kontakt w NCBR:

 

 

Marcin Chmielewski

Tel: 22 39 07 109

E-mail: marcin.chmielewski@ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej

Sekretariat międzynarodowy:

 

 

Martine BATOUX & Marie-Pierre GOSSELIN

ENMCalls-at-anr.fr

Tel. +33 (0)1 73 54 81 40

Tel. +33 (0)1 78 09 80 38

 

Strona internetowa programu

www.euronanomed.net

Materiały do pobrania:

Wstecz