Komunikat dot. postępowania publicznego nr 44/17/PI

11.06.2019

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR lub Zamawiający) informuje, że 7 czerwca br. w odpowiedzi na wezwanie NCBR do złożenia dokumentów dotyczących braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 44/17/PI oraz innych wymaganych dokumentów, Konsorcjum Ursus Bus dostarczyło część wymaganych dokumentów. Przeprowadzona 10 czerwca br. weryfikacja ww. dokumentów wykazała, że Konsorcjum nie dostarczyło wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

10 czerwca br. NCBR zgodnie z przepisami ustawy PZP wykluczył Konsorcjum Ursus Bus z postępowania publicznego nr 44/17/PI, oraz odrzucił złożoną przez nie ofertę, o czym poinformował Konsorcjum w piśmie z dnia 10 czerwca br.

W związku z wykluczeniem Konsorcjum Ursus Bus z ww. postępowania oraz brakiem innych ważnych ofert Narodowe Centrum Badań i Rozwoju unieważniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 44/17/PI. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dowiedz się więcej o postępowaniu publicznym nr 44/17/PI

Wstecz