Komunikat dotyczący nowej aplikacji „Baza Konkurencyjności BK2021”

11.08.2020

Informujemy, że wersja produkcyjna nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021) zostanie uruchomiona i będzie dostępna od 18.08.2020 roku pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Nowa Baza konkurencyjności (BK2021) obsługiwać będzie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zarówno dla projektów obecnej jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa aplikacja będzie się cechowała również możliwością składania ofert przez system. Będzie ona spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dostępnymi pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/FAQ 

Wstecz