Komunikat Rady NCBR z posiedzenia 19-20.11.2019 r.

04.12.2019

Listopadowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badan i Rozwoju odbyło się pod przewodnictwem prof. Anny Rogut. W posiedzeniu uczestniczył nowo powołany członek Rady dr inż. Piotr Sulikowski, reprezentujący środowisko społeczno-gospodarcze i finansowe. Ponadto, w 2-dniowych obradach Rady udział wzięli – stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Artur H. Świergiel oraz Pani Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

W trakcie posiedzenia Rada wyraziła stanowisko w sprawie:

  • aktualizacji Planu Działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2019;
  • sprawozdań z realizacji w roku 2018 programów i przedsięwzięć NCBR;
  • ustanowienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nowego instrumentu finansowego, funduszu koinwestycyjnego.

Ponadto, Rada:

  • dyskutowała na temat rezultatów ewaluacji działań NCBR w latach 2017-2019 w części dotyczącej wdrażania i monitorowania programów strategicznych;
  • zapoznała się z informacją Dyrektora Centrum w zakresie podjętych prac nad opracowaniem propozycji zmian do ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; w oparciu o wnioski z dyskusji powołana zostanie na czas realizacji zadania – Komisja Rady ds. przygotowania propozycji zmian w ustawie o NCBR;
  • wskazała przedstawiciela Rady do Zespołu Redakcyjnego ds. opracowania propozycji nowego programu strategicznego „Nowe technologie w zakresie energii” (programu przewidzianego dla kierunku Nowe technologie w zakresie energetyki, wskazanego w Krajowym Programie Badań) oraz określiła listę interesariuszy (ministerstw) dla tego programu, którzy wskażą najważniejsze problemy strategiczne jakie powinny być rozwinięte w projekcie nowego programu strategicznego.

W dniach 17-18 grudnia odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Centrum.

Wstecz