Komunikat Rady NCBR z posiedzenia - 28 listopada 2018 r.

06.12.2018

Listopadowe posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, któremu przewodniczyła prof. Anna Rogut, było ostatnim posiedzeniem Rady w obecnym składzie osobowym Członków Rady. W posiedzeniu uczestniczył stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Artur H. Świergiel.

W trakcie posiedzenia Rada podjęła uchwały opiniujące aktualizację założeń programowych Programu LIDER oraz propozycję zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rok 2018 w układzie tradycyjnym i zadaniowym.

Ponadto, Rada:

  • wysłuchała informacji dotyczącej prac nad uruchomieniem NCBR Investment Fund S.A. (NIF), którego celem będzie stworzenie mechanizmu ko-inwestycyjnego w obszarze komercjalizacji prac B+R na poziomie dużych projektów inwestycyjnych;
  • przedyskutowała propozycję współpracy NCBR oraz funduszu InnoEnergy w zakresie współdziałania w obszarze promocji i rozwoju technologii lub produktów opracowanych w ramach programów finansowanych przez Centrum;
  • zapoznała się z podsumowaniem prac poszczególnych komisji Rady do spraw: (i) finansów, (ii) strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, (iii) realizacji innych zadań Centrum oraz (iv) Komisji odwoławczej, za okres ostatnich dwóch lat 2016-2018.

Następnie, Przewodnicząca Rady prof. Anna Rogut i przedstawiciele Rady oraz Dyrekcja NCBR, podziękowali wszystkim zgromadzonym oraz całemu zespołowi administracji Biura Centrum za dotychczasową, intensywną oraz wysoce efektywną współpracę.

Pierwsze posiedzenie Rady NCBR w nowym składzie osobowym odbędzie się 19 grudnia 2018 r.

Wstecz