Konferencja pt. Współpraca nauki z przemysłem - projekt "Cherenkov Telescope Array"

17.04.2012

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskie Konsorcjum projektu CTA
zapraszają na konferencję dla przemysłu
pt. Współpraca nauki z przemysłem - projekt "Cherenkov Telescope Array"

08.05.2012 r., Warszawa, siedziba NCBR


Polska, w ramach międzynarodowego projektu badawczego, bierze udział w przygotowaniach do budowy obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii  „Cherenkov Telescope Array” (CTA). W związku z tym pojawia się możliwość realizowania części zamówień związanych z tym projektem w kraju przez firmy zainteresowane włączeniem się w prace przy budowie obserwatorium  CTA.


Prace te będą realizowane po roku 2013, jednak już teraz warto znaleźć firmy zainteresowane uzyskaniem wstępnych informacji o projekcie, co pozwoliłoby im należycie przygotować się do krajowych i europejskich przetargów na realizacje części planowanej infrastruktury badawczej, w tym na wykonanie teleskopów lub ich wybranych elementów, infrastruktury informatycznej obserwatorium, prac w zakresie zapewniania jakości i niezawodności oraz  obsługi gromadzenia i analizy danych projektu CTA.

Dla Polskiego Konsorcjum Projektu CTA, w którego skład wchodzi 9 uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk, istotne jest, aby zwiększyć szansę na sukces polskich firm przez wczesne przygotowanie do ewentualnego współzawodnictwa o najciekawsze kontrakty, w sytuacji gdy Polska może mieć znaczny udział finansowy w projekcie wycenianym w całości na 150 milionów Euro. Dodajmy, że w obecnej fazie projektu Polska jest jednym z głównych partnerów współpracy międzynarodowej angażującej 25 państw.

Dla niektórych firm mogłoby też być interesujące włączenie się do innowacyjnych prac realizowanych przez zespoły naukowe w ramach obecnej fazy przygotowawczej projektu.   

Konferencja dla przemysłu będzie okazją do zaprezentowania przez polskie zespoły naukowe zakresu swoich prac i potrzeb technicznych projektu CTA.  Z drugiej strony, zainteresowane firmy przemysłowe będą  miały możliwość przedstawić swoją ofertę oraz możliwości a także nawiązać  bezpośrednie kontakty z zespołami CTA. Na spotkaniu będzie również obecny reprezentant międzynarodowego CTA Consortium, który omowi zagadnienia współpracy CTA z przemysłem w skali międzynarodowej.

Obecne prace techniczne w ramach projektu CTA obejmują w Polsce:

  • prace nad mechaniczną konstrukcją teleskopów (Instytut Fizyki Jądrowej PAN),
  • opracowanie nowatorskiej technologii zwierciadeł kompozytowych (Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN),
  • opracowanie cyfrowej elektroniki do teleskopów (Uniwersytet Jagielloński  oraz Akademia Górniczo-Hutnicza),
  • oprogramowanie, zbieranie danych pomiarowych i modelowanie Monte Carlo (Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN, Uniwersytet Łódzki, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH),
  • budowę niewielkich automatycznych teleskopów do monitorowania pogody (Uniwersytet Warszawski),
  • udostępnianie infrastruktury komputerowej (Centrum Astronomiczne Mikołaja Kopernika PAN oraz Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH).


Dodatkowe informacje o projekcie CTA i planowanych rozwiązaniach technicznych  są zawarte na stronie www.obserwatorium-cta.pl,
a także na stronie międzynarodowego CTA Consortium: www.cta-observatory.org

Konferencja odbędzie się 8 maja 2012 r. siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 47a,  w godz. 10:00 - 16:30.

Firmy zainteresowane udziałem w konferencji, winny o wypełnić formularz rejestracyjny (rejestracja i udział w konferencji są bezpłatne) dostępny na stronie:


obserwatorium-cta.pl/konferencja/rejestracja

Wstecz