Konkurs 1/1.2/2018 INNOSHIP – aktualizacja listy członków Komisji Oceny Projektów

12.06.2019

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w konkursie nr 1/1.2/2018 INNOSHIP w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieszcza aktualizację listy członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz