Konkurs 2/1.2/2019 INNOSTAL - aktualizacja listy członków Komisji Oceny Projektów

19.05.2020

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w konkursie nr 2/1.2/2019 w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – INNOSTAL, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieszcza aktualizację listy członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz