Konkurs 2/1.2/2019 INNOSTAL – uruchomienie elektronicznego systemu składania wniosków

15.05.2019

Informujemy, że link do sytemu informatycznego IP w ramach konkursu 2/1.2/2019 jest aktywny: https://lsi.ncbr.gov.pl. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o dofinansowanie projektu mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego IP, w okresie od 15 maja 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe zasady składania wniosku w systemie informatycznym IP zostały określone w Instrukcji 

Wstecz