Konkurs 2/4.1.1/2018 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim – aktualizacja składu Komisji Oceny Projektów

11.04.2019

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w konkursie nr 2/4.1.1/2018 w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje aktualizację listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz