Konkurs 2/4.1.1/2018 Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim - skład Komisji Oceny Projektów

01.02.2019

W związku z zakończeniem konkursu nr 2/4.1.1/2018 w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Łódzkim, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz