Konkurs 3/1.2/2019 INNOSHIP - aktualizacja listy członków Komisji Oceny Projektów

13.02.2020

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w konkursie nr 3/1.2/2019 w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – INNOSHIP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieszcza aktualizację listy członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Załącznik: Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz