Konkurs 5/1.1.1/2017 - informacja o zakończeniu oceny formalnej – etap: grudzień

23.02.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu I PO IR 2014-2020 informuje, że zakończona została ocena formalna projektów złożonych w etapie grudniowym konkursu nr 5/1.1.1/2017 trwającym od 01.12.2017 r. do 29.12.2017 r. Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej z puli 338 złożonych wniosków pozytywną ocenę formalną otrzymało 309 wniosków.

Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym skierowane zostały do oceny merytorycznej.

Wstecz