Konkurs 5/1.1.1/2019 Szybka Ścieżka Technologie Kosmiczne - aktualizacja listy członków Komisji Oceny Projektów

26.06.2020

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w konkursie nr 5/1.1.1/2019 w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka Ścieżka Technologie Kosmiczne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamieszcza aktualizację listy członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz