Konkurs 5/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne” – wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie

08.11.2019

Informujemy o wydłużeniu naboru wniosków w konkursie nr 5/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Technologie kosmiczne”, ogłoszonym 15 lipca br.

Nabór wniosków w dofinansowanie zostaje wydłużony do 29 listopada br. Stosowne zmiany zostały wprowadzone w dokumentacji konkursowej – Regulaminie konkursu oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Dodatkowo, w Regulaminie konkursu w § 2 ust. 4, dodano przypis informujący, że zakres tematyczny konkursu został opracowany na podstawie dokumentu Mapa rozwoju rynków i technologii dla sektora kosmicznego w Polsce. Opracowanie to jest rezultatem procesu przedsiębiorczego odkrywania, prowadzonego z udziałem przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji społecznych. Więcej informacji na temat tych prac znaleźć można na stronie www.smart.gov.pl 

Powyższa zmiana obowiązuje od 8 listopada br.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienionymi dokumentami

Wstecz