Konkurs INNOSBZ 8/1.2/2017 - skład Komisji Oceny Projektów

18.07.2018

W związku z zakończeniem konkursu nr 8/1.2/2017/POIR, INNOSBZ Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

 

Wstecz