Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

04.04.2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu „BRIdge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem i wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce /programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11312016/

Wstecz