Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling”

25.01.2017

Uprzejmie informujemy, że 25 stycznia 2017 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „Innowacyjny Recykling” finansowanego ze środków  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie→POIR→Aktualne nabory→Konkurs 3/1.2/2017_Innowacyjny Recykling

Wstecz