Konkurs na innowacje społeczne – wsparcie osób z ASD

22.05.2020

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD”. Jego celem jest wsparcie studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) studiujących na polskich uczelniach. Konkurs jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Analizy przeprowadzone przez autorów innowacji wskazują, że zakres wsparcia neuronietypowych studentów na uczelniach jest zróżnicowany. Nawet jednak przy dość bogatym wachlarzu form wsparcia, osoby z ASD w niewielkim stopniu korzystają z tego, co jest im oferowane. Powodem tego jest w szczególności obawa przed stygmatyzacją czy trudności w pozyskaniu informacji w sposób dyskretny i dostępny.

Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest pomoc w procesie komunikacji z pracownikami uczelni, którą studentom zaoferują ich asystenci – osoby zaufane i posiadające odpowiednie kompetencje. Zadaniem asystentów będzie udzielenie wsparcia dostosowanego do konkretnych potrzeb wynikających ze specyfiki określonego studenta oraz sytuacji, w której się on znajduje.

Konkurs ogłoszony 15 maja przez MFiPR ma na celu zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD” poprzez dotarcie z tą innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów z ASD. Innowacja ma być wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością. Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji do praktyki uczelni zaangażowanych do projektu.

Alokacja na konkurs wynosi ponad 1,7 miliona zł. Prowadzony online nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 31 lipca 2020 roku, do godz. 15.00

Szczegółowe informacje na stronie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wstecz