Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt." Small-scale heat and power production from solid biomass"

04.03.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, iż w dniu 1 marca 2013 roku otwarto konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt." Small-scale heat and power production from solid biomass"

Konkurs obejmuje następujące tematy:

  1. Small-scale systems for thermochemical biomass conversion to heat and power
  2. Small-scale solid biomass conversion: development and implementation of innovative CHP methods for solid biomass conversion
  3. Emission reduction technologies
  4. Systems combining small-scale bioenergy with other renewable technologies

Na finansowanie polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR dysponuje budżetem w wysokości 800 000 euro. O dofinansowanie Centrum mogą wnioskować polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie konkursu należy złożyć do 13 maja 2013 roku (do godz. 13:00 CET) wspólny dla całego konsorcjum wniosek wstępny w języku angielskim.  Wnioski zgodne z załączonym wzorem należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretariatu Konkursu (Mr. Matté Brijder, matte.brijder-at-agentschapnl.nl).

Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 20 sierpnia 2013 roku. Polskie jednostki zostaną ponadto poproszone o przygotowanie wniosku w języku polskim.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem:

www.eranetbioenergy.net

Informacji w NCBR udziela:

Karolina Janczykowska

Dział Zarządzania Programami

Sekcja INFOTECH

e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl

tel.: + 48 22 39 07 293

kom.: + 48 515 061 554

Pliki do pobrania:

1.    Call text

2.    Pre-proposal application form - wzór

 

Wstecz