Konkurs na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

08.05.2015

Uprzejmie informujemy o otwarciu przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i National Research Foundation (NRF) konkursu na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze w następujących obszarach:

 • Health sciences
 • Agriculture
 • Biosciences and biotechnology
 • Environment and climate change
 • Water and green technology
 • Maritime economy
 • Clean coal technology
 • Information and communication technology (ICT).  


NCBR przeznacza kwotę 2 400 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 6 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:

 1. Zasady udziału polskich podmiotów w konkursie na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy Polska-RPA (2015),
 2. Załącznik nr 1 do Zasad – Koszty kwalifikowane zadań badawczych,
 3. Załącznik nr 2 do Zasad – 2015 JOINT CALL FOR PROJECT PROPOSALS – Call Text,
 4. Załącznik nr 3 do Zasad – Wzór Wniosku o dofinansowanie udziału polskich podmiotów w realizacji projektu międzynarodowego,
 5. Załącznik nr 4 do Zasad – Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie oraz złożenie których jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie i finansowanie projektu,
 6. Załącznik nr 5 do Zasad – Kryteria oceny formalnej wniosku,
 7. Załącznik nr 6 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej projektu.


Klasyfikacja:


Osoba kontaktowa w NCBR:

Magdalena Kachnowicz
tel.: +48 22 39 07 381
e-mail: magdalena.kachnowicz-at-ncbr.gov.pl

Osoba kontaktowa w NRF:

Mr. Teuns Phahlamohlaka
tel.: +27 (0) 12 481 4385
e-mail: teuns.phahlam-at-nrf.ac.za

 

Wstecz