Konkurs nr 2 Działania 3.3 PO PC „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” - aktualizacja listy rankingowej

04.02.2019

Szanowni Państwo,

22 października oraz 3 grudnia 2018 r. odbyły się panele odwoławcze od oceny merytorycznej I i II stopnia projektów złożonych w ramach Konkursu nr 2 Działania 3.3 PO PC „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych”.

W trakcie paneli wnioski zostały ocenione negatywnie, tj. nie uzyskały minimalnej liczby punktów, która pozwalałaby na ich dofinansowanie.

Lista rankingowa – aktualizacja z dnia 29.01.2019 r.

Wstecz