Konkurs nr 5/1.1.1/2017 - terminy spotkań panelowych - etap grudniowy (II tura)

23.02.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uprzejmie informuje, że zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzenia Konkursu 5/1.1.1/2017 terminy spotkań panelowych w ramach naboru grudniowego, dla wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków, zostały podzielone na 4 tury.


II tura spotkań panelowych w ramach etapu grudniowego, została zaplanowana w terminie 05-09 marca 2018 r. W ramach II tury planowane jest przeprowadzenie spotkań panelowych u wnioskodawców, którzy złożyli następujące wnioski:

Daty kolejnych dwóch tur spotkań panelowych i listy wniosków poddanych ocenie zostaną podane w najbliższych dniach w oddzielnym komunikacie.

Wstecz