Konkurs nr 6/1.2/2016/POIR Innomoto - lista członków Komisji Oceny Projektów

09.02.2018

W związku z zakończeniem konkursu nr 6/1.2/2016/POIR, Innomoto Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Wstecz