Konkurs nr Konkurs_9/1.2/2017_IUSER – aktualizacja składu członków Komisji Oceny Projektów

04.12.2018

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej w konkursie nr 9/1.2/2017_IUSER Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje zaktualizowaną listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.
 
Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz