Konkurs PBSE 6/1.2/2017 - skład Komisji Oceny Projektów

19.05.2020

W związku z zakończeniem konkursu nr 6/1.2/2017/POIR, PBSE, Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Skład Komisji Oceny Projektów

Wstecz