Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

11.03.2016

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza otwarcie konkursu w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.

Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł  i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie wynosi 50 mln PLN rocznie. Indykatywny budżet Programu w latach 2016-2020 nie może przekroczyć 250 mln PLN. Środki w ramach programu będą przyznawane na 5 lat.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 11 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. wyłącznie w formie papierowej.

Dokumentacja konkursowa - zgodnie z którą należy przygotować wnioski - dostępna jest w zakładce Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2.

Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie na ww. stronie internetowej zamieszczony zostanie wzór umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail: panda2-at-ncbr.gov.pl

 

Wstecz