KONNECT Joint Call - Otwarcie naboru wniosków

15.09.2015

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż 15 września 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu KONNECT (Strengthening STI Cooperation between the EU and Korea, Promoting Innovation and the Enhancement of Communication for Technology-related Policy Dialogue). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu „Resources and Sustainability”.

Szczegółowe informacje o konkursie


Nazwa konkursu

KONNECT Joint Call


Temat konkursu

Resources and Sustainability


Zakres konkursu

W konkursie będą finansowane projekty w ramach obszaru tematycznego „Resources and Sustainability”.
Zgodnie z założeniami zapisanymi w dokumencie Call Text projekty te powinny być zorientowane na nowe technologie oraz unikalne i innowacyjne koncepcje w zakresie efektywności wykorzystania zasobów (resources) z uwzględnieniem aspektów  ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.
Kluczowe obszary można rozumieć jako:

 • zrównoważone wykorzystanie zasobów,
 • technologie recyklingu.


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Czech Academy of Sciences (CAS, Republika Czeska)
 • National Research Foundation (NRF, Korea)
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF/PT-DLR, Niemcy)
 • National Fund for Scientific Research (F.R.S.–FNRS, Belgia)
 • Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT, Korea)
 • Slovak Academy of Sciences (SAS, Słowacja)
 • National Centre for Research and Development (NCBR, Polska)
 • Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK, Turcja)


Data otwarcia naboru wniosków

15 września 2015 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

15 listopada 2015 r.

Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:

 www.pt-it.de/ptoutline/application/KONNECTJC1

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych

marzec/kwiecień 2016 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

   
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 200 000 euro.

Zgodnie z National Funding Regulations - Poland (Call Text, str. 17-18), wnioskowane dofinansowanie na 1 projekt, niezależnie od liczby partnerów polskich biorących w nim udział, może wynosić maksymalnie 40 000 euro.

Dofinasowanie NCBR w tym konkursie może być przeznaczone jedynie na finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Kurs euro

1 EUR =  PLN 4.2011


Status prawny konkursu

 • Ustawa o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620  oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1788 oraz z 2015 r. poz. 249);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz. 299);
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz.U. z 2010 r. Nr 178 poz. 1200).


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: www.haneurope.or.kr i www.internationales-buero.de/en/6711.php

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR


Jolanta Drożdż
tel.: +48 22 39 07 106
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: jolanta.drozdz-at-ncbr.gov.pl
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami
    
Kontakt w sprawach finansowych


Wojciech Gruszczyński
tel.: +48 22 39 07 215
fax: +48 22 201 34 08
e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl
Dział finansowy

Kontakt w KONNECT


Sekretariat konkursu: KONNECT Joint Call Secretariat
German Aerospace Center, Project Management Agency (DLR-PT)
Ms. Antje Ballentin-Schniering
tel.: +49 228 3821 2032
fax: +49 228 3821 1444
e-mail: KONNECT-at-pt-dlr.de; antje.ballentin-at-dlr.de


Link do dokumentów konkursowych

www.haneurope.or.kr

www.internationales-buero.de/en/6711.php

Strona internetowa programu

www.haneurope.or.kr
www.internationales-buero.de/en/6711.php

Materiały do pobrania


 

Wstecz