Lista członków Komisji Oceny Projektów

11.01.2018

W związku z zakończeniem konkursu nr 8/1.2/2016/POIR, PBSE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Wstecz