Lista członków Komisji Oceny Projektów

05.02.2019

W związku z zakończeniem realizacji procedury odwoławczej od wyników oceny wniosków złożonych w ramach rundy marcowej, kwietniowej oraz majowej konkursu nr 1/1.1.1/2018 –„ Szybka Ścieżka” dla MŚP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje zaktualizowaną listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Lista Członków Komisji Oceny Projektów

Wstecz