Lista członków Komisji Oceny Projektów

13.05.2019

W związku z zakończeniem realizacji procedury odwoławczej od wyników oceny wniosków złożonych w ramach pierwszej rundy (nabór trwający od 16 sierpnia 2018 r. do 30 września 2018 r.) konkursu nr 4/1.1.1/2018 –„Szybka Ścieżka” dla MŚP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju publikuje listę członków Komisji Oceny Projektów w wyżej wymienionym konkursie.

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Wstecz