M-ERA.NET 2 Uruchomienie konkursu 2019

21.03.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 19 marca 2019 r. uruchomiono międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu M-ERA.NET 2. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu

M-ERA.NET Call 2019

Temat konkursu

Technologie materiałowe

Zakres konkursu

 1. Modeling for materials engineering and processing
 2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
 3. High performance composites
 4. Functional materials
 5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
 6. Materials for additive manufacturing


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 • Austria: FFG
 • Belgium: programmes
 • Bulgaria: BNSF
 • Brazil (Sao Paulo): FAPESP
 • Canada (Québec): Prima
 • Cyprus: RPF
 • Czech Republic: TA CR
 • Estonia: ETAg
 • France: programmes
 • Germany: programmes
 • Hungary: NKFIH
 • Israel: MOST
 • Italy (Calabria): Regione Calabria
 • Latvia: VIAA
 • Lithuania: RCL
 • Luxembourg: FNR
 • Poland: Programmes
 • Romania: UEFISCDI
 • Russia: FASIE
 • Slovakia: SAS
 • South Africa: DST
 • Spain: programmes
 • Switzerland: Innosuisse
 • Taiwan: MOST
 • Turkey: Tübitak

Wnioskodawcy

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami

Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych

18 czerwca 2019 r.

Data zamknięcia naboru wniosków pełnych

IV kwartał 2019 r.

Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie m-era.net/joint-calls/joint-call-2019

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych
I kwartał 2020 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1,25 mln EUR.

Kurs euro

4,2879 (z dnia otwarcia konkursu wg. EBC)

Status prawny konkursu

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2019 r. poz. 276)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. poz. 299).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2019


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:

Maciej Jędrzejek
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 160
kom.: +48 519 684 052
e-mail: maciej.jedrzejek@ncbr.gov.pl

Strona internetowa programu

https://m-era.net/ 

Materiały do pobrania:


Guide for proposers
Wzór wniosku wstępnego (pre-proposal form)
Informacja dla wnioskodawców
Wzór krajowego wniosku o dofinansowanie
Przewodnik kosztów kwalifikowanych

Zachęcamy również do zapoznania się z wzorem umowy, „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR.

Wstecz