MARTEC II call 2013

18.02.2013

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przypomina, że w dniu 18.12.2012 otwarty został jednoetapowy międzynarodowy konkurs na projekty badawcze z dziedziny technologii morskich organizowany przez konsorcjum projektu ERA NET MARTEC II.

Przyjęto zasadę, że dofinansowanie otrzymają wnioski złożone przez konsorcja, w skład których będą wchodzić co najmniej dwa przedsiębiorstwa z dwóch różnych krajów partnerskich MARTEC II; polskie jednostki naukowe mogą wnioskować o dofinansowanie wyłącznie razem z polskimi przedsiębiorstwami. Tylko projekty, które otrzymają środki z co najmniej dwóch krajów, będą wspierane przez MARTEC.

Obszary tematyczne wspierane przez NCBR:

A.    Obszary zorientowane na cele w określonych dziedzinach tematycznych:

a)    Shipbuilding
b)    Maritime equipment and services
c)    Ship and port operations
d)    Inland water and intermodal transport
e)    Offshore industry / technology
f)     Fishing /aquaculture


B.    Działania zintegrowane:

a)    Safety and security
b)    Environmental impact
c)    Human elements

Data zakończenia naboru wniosków: 30 kwietnia 2013.

Strona internetowa poświęcona konkursowi: www.martec-era.net/opencall

Poprzednia wiadomość o otwarciu konkursu: /archiwum-aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/?tx_news_pi1[news]=42691

Jednostki zainteresowane szukaniem partnerów mogą skorzystać z wizytówek znajdujących się na stronie internetowej konsorcjum MARTEC: www.martec-era.net/index.php

Kontakt w NCBR:

Wojciech Piotrowicz

e-mail: wojciech.piotrowicz-at-ncbr.gov.pl

tel.: + 48 22 39 07 297

kom.: + 48 785 661 476

Dokumenty do pobrania:

 

Wstecz