Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – konsultacje społeczne

06.12.2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, informuje że w dniu 5 grudnia 2018 r. rozpoczyna konsultacje społeczne dokumentu pt. „Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”.

Dokument będzie stanowił integralną część Regulaminu konkursu „Uczelnia dostępna” realizowanego w ramach działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wszelkie uwagi i pomysły należy zamieścić w formularzu dostępnym pod linkiem a formularz kierować na adres dostepni-at-ncbr.gov.pl do dnia 12 grudnia br.

Szczegóły dotyczące planowanego konkursu dostępne są pod adresem: www.ncbr.gov.pl - > Fundusze europejskie -> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - > Dokumenty -> Roczne plany działania - > Plan Działania na 2019 z dnia 18 października 2018 r. po uchwale Komitetu Monitorującego nr 226.

Modele wsparcia uczelni w celu zwiększenia ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Wstecz